Nagroda Zajdla

O Nagrodzie

Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną przez miłośników fantastyki autorom najlepszych polskich utworów literackich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: powieści i opowiadania.

Każdy czytelnik fantastyki może wybrać od jednego do pięciu utworów w każdej kategorii, wydanych w poprzednim roku kalendarzowym. Po pięć utworów, które zbiorą najwięcej głosów, znajdzie się na liście nominacji do Nagrody. Spośród nich uczestnicy POLCONu, czyli Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki, dokonają wyboru Laureatów.

Aby wziąć udział w głosowaniu wyłaniającym laureatów nie musisz na POLCON przyjeżdżać – wystarczy wykupić akredytację wspierającą. Więcej informacji o POLCONach i rodzajach akredytacji znajdziecie na stronie polcon.fandom.art.pl

Nominować może każdy. W tym celu należy od 1 lutego do 28 kwietnia zarejestrować się w bazie uprawnionych do głosowania przez opłacenie składki nominacyjnej, a następnie, korzystając z otrzymanego jednorazowego kodu, do 30 kwietnia zgłosić swoje nominacje poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane tą drogą.

Pamiętaj, w danym roku jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 5 powieści i 5 opowiadań!

Jednocześnie informujemy że nadesłanie nominacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nadsyłającej przez Związek Stowarzyszeń Fandom Polski z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 4/28, 12-200 Pisz, na poniższych warunkach. Dane umożliwiają Komisji Nominacyjnej weryfikację tożsamości osób nominujących do Nagrody im. Janusza A. Zajdla i nie służą do żadnego innego celu. Nie są przekazywane osobom trzecim, są także usuwane po wyłonieniu nominowanych utworów. Podanie danych jest dobrowolne, nominujący ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usunięcia.