Nagroda Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla

Zobacz też najczęściej zadawane pytania.

Nagroda im. Janusza A. Zajdla jest coroczną nagrodą w dziedzinie fantastyki, przyznawaną przez miłośników fantastyki autorom najlepszych polskich utworów literackich. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: powieści i opowiadania.

Każdy czytelnik fantastyki może wybrać od jednego do pięciu utworów w każdej kategorii, wydanych w poprzednim roku kalendarzowym. Po pięć utworów, które zbiorą najwięcej głosów, znajdzie się na liście nominacji do Nagrody. Spośród nich uczestnicy POLCONu, czyli Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki, dokonają wyboru Laureatów.

Aby wziąć udział w głosowaniu wyłaniającym laureatów nie musisz na POLCON przyjeżdżać – wystarczy wykupić akredytację wspierającą. Więcej informacji o POLCONach i rodzajach akredytacji znajdziecie na stronie http://polcon.fandom.art.pl

Nominować może każdy. W tym celu należy do trzydziestego kwietnia nadesłać listę wybranych utworów pocztą elektroniczną z działającego adresu (głosy nadesłane tą drogą wymagają potwierdzenia) na adres

zajdel@fandom.art.pl

lub na kartce pocztowej na adres korespondencyjny:

Związek Stowarzyszeń „Fandom Polski”
ul. Zamieniecka 46/25
04-158 Warszawa

Pamiętaj, w danym roku jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 5 powieści i 5 opowiadań!

Uwaga!
Termin trzydziestego kwietnia dotyczy daty dostarczenia głosów wysłanych pocztą tradycyjną i odesłania potwierdzenia głosów nadesłanych drogą elektroniczną. Dlatego też zalecamy wysłanie swoich głosów wcześniej.

Pamiętajcie, że zgłoszenie dla swej ważności powinno zawierać imię i nazwisko zgłaszającego oraz jego adres, a w przypadku zgłoszeń oddanych wyłącznie drogą elektroniczną, zgłaszający zobowiązany jest podać dodatkowo numer telefonu. Komisja Nominacyjna uprawniona jest do weryfikacji zgłoszeń oraz odrzucenia zgłoszenia w razie niemożliwości jego weryfikacji.

Jednocześnie informujemy że nadesłanie nominacji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nadsyłającej przez Związek Stowarzyszeń Fandom Polski z siedzibą przy ul. Zamienieckiej 46/25, 04-158 Warszawa, na poniższych warunkach. Dane umożliwiają Komisji Nominacyjnej weryfikację tożsamości osób nominujących do Nagrody im. Janusza A. Zajdla i nie służą do żadnego innego celu. Nie są przekazywane osobom trzecim, są także usuwane po wyłonieniu laureata. Podanie danych jest dobrowolne, nominujący ma prawo dostępu do danych, ich poprawiania i usunięcia.

Nominacje zgłasza:

       Imię i nazwisko: .............................................................

     Adres zamieszkania: .............................................................

                .............................................................

   Adres korespondencyjny: .............................................................

(jeśli inny niż zamieszkania) .............................................................

            email: .............................................................

       numer telefonu: .............................................................

Zgłaszane powieści:

 1. .......................................................................................

 2. .......................................................................................

 3. .......................................................................................

 4. .......................................................................................

 5. .......................................................................................


Zgłaszane opowiadania:

 1. .......................................................................................

 2. .......................................................................................

 3. .......................................................................................

 4. .......................................................................................

 5. .......................................................................................

Zobacz też najczęściej zadawane pytania.