Zgłoszenie nominacji do Nagrody Literackiej Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2020

Nominować może każdy. W tym celu należy od 1 lutego do 31 marca 2019 zgłosić swoje propozycje poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane tą drogą. Jeśli w styczniu 2019 r. przesłane już zostały nominacje drogą e-mailową, prosimy o ponowne zgłoszenie poprzez poniższy formularz.

Jak poprawnie wypełnić formularz:

  1. Zapoznaj się z rozdziałem IV regulaminu Nagrody.
  2. Pamiętaj, w danym roku jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 5 polskich powieści i 5 polskich opowiadań fantastycznych (zgodnie z ilością pól formularza), które ukazały się po raz pierwszy w roku dotyczącym głosowania.
  3. Każdy utwór można zgłosić tylko raz, powtarzające się zgłoszenia tego samego utworu nie będą brane pod uwagę.
  4. Zgłoszenie wymaga poprawnego podania imienia i nazwiska autora/autorów oraz tytułu utworu, oddzielonych przecinkiem. Prosimy o nie używanie cudzysłowów przy wpisywaniu tytułu. Prosimy o sprawdzenie literówek.
  5. Jeśli nie pamiętasz autora lub tytułu utworu, możesz skorzystać z opracowanej przez fanów fantastyki listy pomocniczej.
  6. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz na skrzynkę e-mail podsumowanie z linkiem potwierdzającym. Jeśli uznasz, że głos wymaga poprawy, nie potwierdzaj go i wyślij zgłoszenie ponownie. Możesz poprawić w ten sposób również potwierdzone zgłoszenie, ważne będzie tylko Twoje ostatnie zgłoszenie.
  7. Jeśli automatyczna prośba o potwierdzenie nie dotarła na Twoją skrzynkę e-mail sprawdź folder 'spam' poczty oraz czy nie masz przekroczonej pojemności skrzynki. Jeśli mimo to potwierdzenie nie dotarło, prawdopodobnie Twój adres e-mail został błędnie wprowadzony.

Zgłaszanie nominacji za rok 2020 zakończyło się.