Zgłoszenie nominacji do Nagrody Literackiej Fandomu Polskiego im. Janusza A. Zajdla za rok 2019

Nominować może każdy. W tym celu należy od 1 lutego do 31 marca 2020 zgłosić swoje propozycje poprzez specjalny formularz udostępniony na stronie. Rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia przesłane tą drogą. Jeśli w styczniu 2020 r. przesłane już zostały nominacje drogą e-mailową, prosimy o ponowne zgłoszenie poprzez poniższy formularz.

Jak poprawnie wypełnić formularz:

 1. Zapoznaj się z rozdziałem IV regulaminu Nagrody.
 2. Pamiętaj, w danym roku jedna osoba może zgłosić nie więcej niż 5 polskich powieści i 5 polskich opowiadań fantastycznych (zgodnie z ilością pól formularza), które ukazały się po raz pierwszy w roku dotyczącym głosowania.
 3. Każdy utwór można zgłosić tylko raz, powtarzające się zgłoszenia tego samego utworu nie będą brane pod uwagę.
 4. Upewnij się, że dokonujesz zgłoszenia we WŁAŚCIWEJ KATEGORII.
 5. Zgłoszenie wymaga poprawnego podania nazwiska i imienia autora/autorów oraz tytułu utworu, oddzielonych przecinkiem. Prosimy o nie używanie cudzysłowów przy wpisywaniu tytułu. Prosimy o sprawdzenie literówek.
  Przykładowe zgłoszenie: Nowak Jan, Jak poprawnie nominować.
 6. Jeśli nie pamiętasz autora lub tytułu utworu, możesz skorzystać z opracowanej przez fanów fantastyki listy pomocniczej.
 7. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymasz na skrzynkę e-mail podsumowanie z linkiem potwierdzającym. Jeśli uznasz, że głos wymaga poprawy, nie potwierdzaj go i wyślij zgłoszenie ponownie. Możesz poprawić w ten sposób również potwierdzone zgłoszenie, ważne będzie tylko Twoje ostatnie zgłoszenie.
  Jeśli automatyczna prośba o potwierdzenie nie dotarła na Twoją skrzynkę e-mail sprawdź folder "spam" poczty oraz czy nie masz przekroczonej pojemności skrzynki. Jeśli mimo to potwierdzenie nie dotarło, prawdopodobnie Twój adres e-mail został błędnie wprowadzony.

Zgłaszanie nominacji za rok 2019 rozpocznie się 1 lutego 2020.

Wpisz maksymalnie 5 utworów, na które chcesz oddać głos w kategorii
O P O W I A D A N I E:

Wpisz maksymalnie 5 utworów, na które chcesz oddać głos w kategorii
P O W I E Ś Ć:

Aby zgłoszenie było ważne, Komisja Nominacyjna potrzebuje kilku informacji o Tobie, wyłącznie na potrzeby weryfikacji zgłoszenia. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych w związku z Nagrodą Zajdla.

Po oddaniu głosu otrzymasz email z linkiem, który musisz kliknąć, aby potwierdzić swój głos.

Głosy bez potwierdzenia oraz bez podanych pełnych danych są nieważne.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.